Ulike typer bord

Ulike typer bord

For å kunne spille god poker er Casilando Casino det viktig at du velger et bord som passer deg. Det finnes mange bord å velge mellom, og her kommer en oversikt hva man bør være oppmerksom på.

 

Hva er limit?

 

Det finnes forskjellige tre forskjellige typer bord; Fixed-Limit, No-Limit og Pot-Limit.

 

Fixed-limit (Fixed)

 

I fixed-limit er grensen for hvor mye man kan satse fastsatt på forhånd. I for eksempel et 1/2 fixed-limit spill kan man satse 1 i første og andre budrunde, og 2 i tredje og fjerde budrunde.

Muligheten for å bløffe er liten i fixed-limit spill. Man kan ikke høyne med mer enn ett bud, og derfor blir det vanskelig å skremme de andre til å kaste seg. På bord med lav innsats er det svært vanlig at mange blir med til showdown hvergang.

 

No-limit (NL)

 

I no-limit spill finnes det ingen grenser for hvor mye man kan satse i hver budrunde. Imidlertid er det på forhånd satt en grense for hvor mye man kan starte med på bordet. I turneringene som vises på TV spilles det no-limit.

 

Pot-Limit (PL)

 

I pot-limit spill er grensen for hva man kan satse i en budrunde tilsvarende pottens størrelse på budtidspunktet. Er potten på 5, kan man maksimalt høyne med 5.

 

Antall spillere

 

Som regel spilles det på to-, seks-, eller timannsbord. Ferske spillere anbefales å starte på timannsbord (Fixed). På timannsbord skal du kaste deg ofte, da det som regel skal en meget god hånd til for å vinne potten, sett i forhold til to- og seksmannsbord.

 

Stake

 

Stake er beløpet man betaler pr. bud i poker. I fixed-limit spill med stake på 0,5/1 betaler man 0,5 i første og andre runde budrunde, og 1 i tredje og fjerde budrunde.

I no-limit og pot-limit er grensen som nevnt ikke fastsatt, så staken viser størrelsen på Small Blind og Big Blind (som også angir størrelsen for minste tillatte bud). Eksempelvis er Small Blind 1 og Big Blind 2 i 1/2 NL spill.

 

Average Potsize

 

Average potsize viser hvor stor den gjennomsnittlige vinnerpotten er på hvert bord.

 

Spillere pr. flopp

 

Dette viser hvor mange spillere som i gjennomsnitt betaler for å se floppen. Slik informasjon er svært viktig ved valg av bord. Jo høyere tallet er, desto løsere (loose) er spillerne. I praksis betyr dette at mange spillere betaler for å se floppen, til tross for svake hender.

Ved lave prosentandeler kalles spillet for tight, som betyr at spillerne venter med å by til de har gode kort på hånden.

 

Godt råd

 

Husk å kaste kortene dine når du fornemmer at noen har en bedre hånd. Det hjelper ikke med K-K dersom noen har en A på hånden og får hjelp av bordet. Par i konger før floppen gir ingen gevinst’

Copyright © 2021 zandanpoll
top